Spiritual Evolution

 

Jag heter Christer Winblad

Tidigare jobbade jag med Informations Teknologi och var en mycket tekniskt inriktad person. 1982 hörde jag talas om en man vid namn Werner Erhard. Jag deltog i en kurs han skapat som kallades Communication Workshop. Under en övning satt vi 2 och 2 mittemot varandra och efter en stunds mediterande öppnade vi ögonen och plötsligt tystnade allt runt omkring, det var som att öppna ögonen för första gången och allt som fanns var KÄRLEK. Kärlek utan innehåll och utan slut, helt villkorslös. Denna känsla fanns kvar under 3 månader, en otrolig kärlek till allt och alla runt omkring mig. Jag påverkade människor runt mig bara genom min blotta närvaro och det kändes helt naturligt. Egot höll sig helt tyst och stilla, jag kände mig som en del av något mycket större. Min medvetenhet sträckte sig mycket långt, jag kände ett ansvar för allt som inte var betungande, jag existerade här och nu.

När denna period led mot sitt slut började rösten, Egot,  göra sig påmind igen, min upplevelse hade varit så djup att jag strävade att uppnå den igen. Jag flyttade till Stockholm började på Lärarhögskolan, samtidigt som jag deltog i många kurser som Werner Erhard skapat, bland annat en kurs under 4 månader i kreativt ledarskap. Jag deltog i arrangerandet av kurser, jag ansvarade för assistenter och logistiken runt kurser.

Jag lärde mig intellektuellt att förstå begreppet här&nu och korta glimtar upplevde jag det jag upplevt första gången. Skillnaden nu var att jag förstod intellektuellt och det blev ett filter från själva upplevelsen. Jag har sedan dess läst mängder av böcker i självinsikt, gått många kurser tex. A Course in Miracles, frigörande dans, Chi Gong, Tai Chi, Jordenergi och många fler. Under denna tid har jag bara glimtat det jag upplevde -82.

Jag har brottats med många Ego relaterade problem och blivit mycket ”bra” på att argumentera. Under många år var jag arbetsnarkoman och jobbade häcken av mig. Livet snurrade på och åren gick

Långt senare, 2009 kom jag i kontakt med min Andlighet igen och upplevde igen den starka kraften från det som är allt, total kärlek och kontakt med det universella medvetandet. En del av allt. Jag upplevde åter sanningen med stort S. Sanningen i att se alla människor med kärlek att verkligen belysa mitt Ego och se vart det fört mig. Jag såg tydligt den illusion jag levde i. Jag kan tydligt se att det finns bara 2 krafter i världen rädsla och kärlek. Jag har förstått hur viktig mitt fokus är och har upplevt kraften av att stå i min egen sanning. Att förstå att de flesta av tankarna som flödar genom mig inte alltid är min sanning. De senaste 3 åren har varit en djup andlig resa och ett starkt utvecklande av mitt medvetande.