Spiritual Evolution

 

 

Är du redo för förändring

Är du redo att släppa taget om:

Allt du tror att du är?

Allt du gör?

Och allt du har blivit?

 

"Problem kan inte lösas på samma nivå av medvetande som de skapades på."
Albert Einstein

"Sanningen är av naturen själv-avslöjande. Så fort du tar bort slöjan av okunnighet, skiner den klart."
Gandhi

Ord av sanning är paradoxala för att det finns olika nivåer av sanning. Det som är sanning på en nivå är inte nödvändigtvis sanningen på andra nivåer. Ganska ofta kan sanningen på en högre nivå få sanningen på en lägre nivå att bli irrelevant och förlegad. Något är bara sant tills vi utvecklas till nästa högre nivå av sanning.


Sanningen skapar eller förevigar aldrig problem. Sanningen löser och tar bort problem. Det är endast möjligt att lösa problem när sanningen existerar. Problemen löser sig när sanningen fyller tomrummet av avsaknaden av sanningen. När sanningen kommer i ljuset åsidosätts automatiskt osanningen för att osanning kan inte existera som något verkligt. Sanningen fyller tomrummet av det icke existerande osanna. Det sanna ersätter avsaknaden av det sanna. Sanningen gör ingenting, förutom att lösa problem, därför att problem/det osanna inte existerar som verklighet. Endast sanningen är verklig, och sanningen existerar redan. Vi är bara inte medvetna om det. Om vi var medvetna om sanningen, varför har vi då problem i våra liv?


För att något överhuvudtaget ska vara sant, bör det vara relevant och välgörande för en själv, och alla andra, utan undantag. Sanningen är Universell och opersonlig. Den går att applicera på allt och utesluter ingen. Sanningen är fortfarande sanningen även om den förkastas eller inte obehindrat kan förstås. Den verkliga sanningen är vad den är oavsett åsikter och vad man tror om den.


För att något ska vara Absolut Sant, måste den vara obegränsad, hel, komplett och perfekt bortom all beskrivning. För att det ska vara möjligt, måste den vara OBEGRÄNSAT ALLTING bortom förändring, ord, mentala koncept, form och fysik. Med andra ord, den är Ingen-Ting, ändå Obegränsat Allting, men ändå bortom båda eftersom båda endast är koncept (tankeformer). För att kunna känna den Absoluta Sanningen, måste vi sluta tänka, sluta ha begreppsföreställningar, åsikter och tolkningar. Vi måste släppa taget om vårt sinnes aktiviteter. Vi kan inte känna formlösheten genom att använda form.


Precis som hjärtat eller lungorna, arbetar sinnet av sig självt.
Ta fem minuter och iaktta sinnet så får du se själv.
Om du försöker sluta tänka sätter det igång direkt igen.
Allt det gör eller tänker gör det helt på egen hand.
Du har nästan ingen kontroll över det.
Du kan inte stoppa det genom att kontrollera det,
men du kan stoppa det (slutligen)
genom att observera det  utan att döma.
Du är inte din kropp och dina känslor.
Du är inte ditt sinne och dess tankar.
Du är det tysta Medvetandet som är medveten om tankarna.

Nu kommer den stora frågan...Vill du helt och fullt VARA det Medvetande av outgrundlig frid, tystnad och lycka, som är det autentiska du?

Eller föredrar du och uppskattar det drama och lidande som är skapat av egot/sinnet? (Många människor gör det, men det beror på egot/sinnet).
Medvetet eller omedvetet, det är därför människor praktiserar meditation.
Det som du medvetet eller omedvetet söker, gör att du söker. Det kallar dig till sig självt. Det kallar dig tillbaka Hem, till var du kom ifrån. Vill du "minnas" vad du faktiskt är?